START SIEĆ OSIEDLOWA SIECI DLA FIRM HOSTING PROJEKTY WWW O FIRMIE KONTAKT

  SIEĆ OSIEDLOWA
  Informacje o sieci
  Opis konfiguracji
  Download
  Regulamin sieci
  Hosting dla użytkowników
  Formularz zgłoszenia
   
  SIECI DLA FIRM
  Budowa sieci
  Obsługa sieci
  Połączenia VPN
  Bezpieczeństwo
   
  USŁUGI DLA FIRM
  Ochrona danych
  Kopie bezpieczeństwa
  Obsługa informatyczna
  Komputery i sprzęt IT
   
  PROJEKTOWANIE WWW
  Projektowanie stron www
  Hosting
  Wyślij zapytanie
   
  KAWIARENKA
  Chat-room
  Forum
  Zjazdy NETCAFE
   


 


 
© 2003-2007 netcafe.pl All Rights Reserved

 
USŁUGI DLA FIRM / OCHRONA DANYCH


Co jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji w firmie?

     Największym zagrożeniem jest brak świadomości pracowników co do wagi zabezpieczania informacji i brak zrozumienia różnicy pomiędzy informacjami przydatnymi i niezbędnymi do wykonywania pracy. Pracownicy powinni mieć dostęp tylko to informacji, które są im potrzebne podczas wykonywanej przez nich pracy (w celu uniknięcia wycieków informacji).

     Pracownicy powinni być poinformowani o polityce i zasadach bezpieczeństwa informacji. Powinni również przechodzić regularne szkolenia z tego zakresu. Jednym z największych zagrożeń są hakerzy. Hakerzy nie tylko potrafią zniszczyć dane firmy, ale również zaszkodzić wizerunkowi firmy.

PGP Dane pod kluczem

     Zabezpieczenie dostępu do danych magazynowanych i przetwarzanych w przenośnych komputerach to już nie tylko ostrożność i dobra wola użytkowników, ale wymaganie prawne, którego nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje w przypadku utraty i upublicznienia informacji. PGP strzeże dostępu do Twoich poufnych informacji, podczas przesyłania ich w internecie, przechowywania na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Dzięki najbardziej zaawansowanym i sprawdzonym technologiom PGP jest jednym z najlepszych tego typu programów na świecie. PGP zawiera narzędzia konfiguracji, instalacji i zarządzania kluczami nieodzowne do szybkiego i udanego wdrożenia. PGP Corporate Desktop zapewnia szyfrowanie poczty i dysków jako część istniejącej infrastruktury PKI lub jako oddzielny system zarządzania kluczami. Internet jest dla wielu osób powszechnym narzędziem wymiany informacji. Usługi certyfikacyjne, podpis elektroniczny i szyfrowanie umożliwiają bezpieczną korespondencję, zakupy w sklepie internetowym i wymianę dokumentów elektronicznych.

PGP Virtual Disk, tworzy logiczny dysk, na którym mogą być gromadzone dane wymagające szczególnej ochrony. Wszystkie pliki, katalogi i aplikacje przechowywane na tym dysku są automatycznie szyfrowane w czasie zapisu i deszyfrowane podczas odczytu. Użytkownicy posiadający dostęp do danych autoryzowani są na podstawie swoich prywatnych kluczy PGP. Możliwość zapisu klucza na karcie mikroprocesorowej pozwala wprowadzić dwustopniową ochronę.

PGP Whole Disk, umożliwia całkowite i pełne szyfrowanie dysku twardego wraz z plikami systemowymi. Zapewnia pełną dostępność zaszyfrowanych danych na dysku. Pozwala na zastosowanie rożnych sposobów uwierzytelniania wewnątrz jednej polityki bezpieczeństwa. Może być używany wraz z PGP Virtual Disk. Funkcja ta jest niezwykle przydatna na komputerach przenośnych, jeśli laptop zostanie skradziony to dzięki PGP Whole Disk odczytanie jakichkolwiek danych staje się niemożliwe dla potencjalnego złodzieja. Dzięki temu nasze dane i przechowywane dokumenty są zawsze bezpieczne w 100%

PGP Mail, automatycznie szyfruje, deszyfruje, elektronicznie podpisuje i weryfikuje sygnatury, zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami. Zależnie od obowiązującej polityki kryptograficznej szyfrowanie lub podpisanie wiadomości następuje, gdy spełnione są określone kryteria dotyczące nadawcy, odbiorcy, słów kluczowych lub ustawionej flagi poufności.

     PGP to wszystko, co jest potrzebne do szyfrowania plików, dysków oraz przesyłek pocztowych połączone ze skalowanymi narzędziami zapewniającymi kompleksowy wgląd w działanie oraz zarządzanie w obrębie całego przedsiębiorstwa. Bazując na otwartych standardach PGP obsługuje większość systemów operacyjnych, systemy poczty elektronicznej oraz algorytmy kodowania. Zawiera również kompletną infrastrukturę oraz aplikacje niezbędne do opartej na certyfikatach autentykacji. PGP wykorzystuje klucze prywatne i publiczne do szyfrowania wiadomości oraz tworzenia podpisów elektronicznych. Istnieje możliwość szyfrowania plików umieszczonych na dysku

Nasza firma wraz ze sprzedażą PGP proponuje Państwu także wdrożenie, instalację i odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych elektronicznych przy użyciu PGP.

 


Prawidłowo realizowana Polityka bezpieczeństwa firmy powinna uwzględniać następujące elementy:

  • Kontrolę dostępu do systemu informatycznego firmy.

  • Monitorowanie bezpieczeństwa systemu informatycznego firmy.

  • Fizyczne środki bezpieczeństwa.

  • Stworzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa wobec personelu.

  • Podział kompetencji i ról poszczególnych osób, czy komórek firmy pod kątem realizowania polityki bezpieczeństwa w firmie.

  • Klasyfikację i zarządzanie aktywami.

  • Zarządzanie siecią komputerową.PGP służy do szyfrowania różnego rodzaju danych i informacji przechowywanych w formacie elektronicznym. Wykorzystuje on metodę kodowania/rozkodowania, która jak do tej pory nie została przez nikogo na świecie "złamana", tzn. nie został znaleziony sposób na rozszyfrowanie informacji bez posiadania znajomości hasła szyfrującego.