START SIEĆ OSIEDLOWA SIECI DLA FIRM HOSTING PROJEKTY WWW O FIRMIE KONTAKT

  SIEĆ OSIEDLOWA
  Informacje o sieci
  Opis konfiguracji
  Download
  Regulamin sieci
  Hosting dla użytkowników
  Formularz zgłoszenia
   
  SIECI DLA FIRM
  Budowa sieci
  Obsługa sieci
  Połączenia VPN
  Bezpieczeństwo
   
  USŁUGI DLA FIRM
  Ochrona danych
  Kopie bezpieczeństwa
  Obsługa informatyczna
  Komputery i sprzęt IT
   
  PROJEKTOWANIE WWW
  Projektowanie stron www
  Hosting
  Wyślij zapytanie
   
  KAWIARENKA
  Chat-room
  Forum
  Zjazdy NETCAFE
   

 

 

 

  © 2003-2007 netcafe.pl All Rights Reserved

 
SIECI DLA FIRM / OBSŁUGA SIECI


     Obsługa sieci -
w ramach obsługi sieci nasi administratorzy sprawują nad nią nieustanny nadzór zdalny, a w razie konieczności technicy usuwają powstałe awarie i uszkodzenia fizyczne w bardzo szybkim czasie, bezpośrednio po zgłoszeniu lub wykryciu usterki. Obsługa sieci obejmuje także krótkie szkolenia przeprowadzane dla użytkowników sieci firmowej obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa i pracy w sieci oraz internecie. W przypadku awarii sprzętu gwarantujemy szybki dojazd do klienta lub/i konsultację telefoniczną w ramach wykupionego pakietu usług.

W ramach stałej obsługi firm proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • administracji sieciami teleinformatycznymi;

 • utrzymania serwerów;

 • utrzymania stacji roboczych pracujących pod kontrolą: Windows 95/98/2000/XP;

 • konfiguracji sprzętu i oprogramowania

 • serwisu sprzętu komputerowego;

 • doradztwa informatycznego;

 • inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania;

 • kontroli legalności oprogramowania;

 • zabezpieczeń antywirusowych i antyspywarowych;

 • ciągłej aktualizacji oprogramowania;

 • bezpieczeństwa danych;

 • archiwizacji danych;

 • odzyskiwanie danych;

 • polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego
  zdalnego zarządzania zasobami teleinformatycznymi.

     Sieć komputerowa - to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

 • korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek,

 • korzystania ze wspólnego oprogramowania,

 • korzystania z centralnej bazy danych,

 • przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).

 


     Podstawowym źródłem problemów występujących w sieciach są kable. Testowanie kabla sprowadza się niejednokrotnie do stwierdzenia jego istnienia lub też sprawdzenia czy okablowanie spełnia wymagania określone przez normy. Testy kabli powinny umożliwiać weryfikację następujących parametrów:

 • ciągłość - dostępne są urządzenia pozwalające na stwierdzenie ciągłości kabla na podstawie pomiarów na jednym z jego końców (gdy kabel jest już zainstalowany);

 • zakłóceń elektrycznych - sprawdzają zakłócenia elektromagnetyczne (permanentne i impulsowe) wprowadzane przez zewnętrzne źródła;

 • przesłuchu - przesłuch oznacza, że kable są ułożone zbyt blisko - impulsy pojawiające się w jednym kablu pojawiają się też w drugim; większość urządzeń sprawdzających przesłuch wprowadza sygnał do obu kabli i mierzy energię indukowaną w drugim;

 • tłumienie - pomiar tłumienia polega na przesłaniu sygnału kablem i jego pomiarze na drugim końcu;

 • pojemność - pomiar pojemności może wskazać czy kabel został naciągnięty lub poplątany;

 • lokalizatory kabla - umożliwiają określenie trasy kabla umieszczonego w ścianie lub w suficie. Polega to na podłączeniu generatora sygnału do jednego z jego końców i zastosowaniu czujnika ze wzmacniaczem.

 • reflektometr - (TDR - Time Domain Reflectometer ) określa wystąpienie przerwy lub zwarcia w kablu. Przyrząd ten wysyła przez kabel impuls o wysokiej częstotliwości i mierzy czas powrotu odbitego sygnału. Odbicie zachodzi w miejscach zwarć i przerw, a czas powrotu i amplituda odbitego sygnału umożliwia określenie odległości od miejsca odbicia. Ponadto polaryzacja odbitego sygnału wskazuje czy w kablu jest zwarcie, czy przerwa. Produkuje się też reflektometry optyczne pozwalające na badanie światłowodów.